Konkurrence: Vind billetter til Universitetsradion præsenterer: Masasolo, Eli, Motorique

6 maj 2016 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

uni

Både Masa­so­lo og Eli har fået en del spal­te­plads på det sid­ste her på blog­gen — og med god grund. Beg­ge kunst­ne­re byder på mild, psy­ke­de­lisk pop og er blandt de kunst­ne­re, vi hos Musik Mig Blidt for­ven­ter os meget af trods det fak­tum, at ingen af dem har mere end en enkelt, men meget over­be­vi­sen­de sing­le ude ind­til vide­re. Lyt selv!

 

Der­for er det også en glæ­de at kun­ne udlod­de 2x2 bil­let­ter i sam­ar­bej­de med Uni­ver­si­tets­ra­dio­en til en kon­certaf­ten den 12. maj på Musikcaféen i Huset i Køben­havn, hvor de to kunst­ne­re optræ­der med et tred­je band — Motorique.

For at del­ta­ge skal du blot sva­re på spørgs­må­let: “Hvad hed­der Uni­ver­si­tets­ra­dio­ens dag­li­ge for­mid­dags­pro­gram? Send dit svar til mail@musikmigblidt med over­skrif­ten “Uni­ver­si­tets­ra­dio­en præ­sen­te­rer”  sene­st den 11. maj, så træk­ker vi to vin­de­re på koncertdagen.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

2 Comments

 1. Pernille siger:

  Hej Søren.
  Vi er to lærer­stu­de­ren­de, som bru­ger din blog som eksem­pel i vores undervisning.
  Vi vil­le i den for­bin­de­le, se om du kom­men­te­rer på de hen­ven­del­ser du får her­in­de — eller om det er via andre medi­er den kom­mu­ni­ka­tion foregår?

  Med ven­lig hilsen
  Rene og Pernille

 2. Hej Rene og Pernille,

  tak for interessen! :)

  Jeg kom­men­te­rer altid på kom­men­ta­rer her på blog­gen, men det er sjæl­dent jeg får nogen. Kom­mu­ni­ka­tio­nen med læserne/lytterne fore­går for det meste på Face­book, Twit­ter og og ins­ta­gram via likes og kom­men­ta­rer. Men pri­mært på Facebook.

  Mvh
  Søren

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!