King Creosote & Jon Hopkins

10 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, 3 Comments »


King Creo­so­te & Jon Hopkins fandt, spredt udover fle­re år, tid til at arbej­de sam­men på det Mercury nomi­ne­re­de album Dia­mond Mine, som rent fak­tisk er en guld­mi­ne med 7 fan­ta­sti­ske san­ge. Jon Hopkins’ kom­po­si­tio­ner med smuk­ke ambi­en­te klang­fla­der og små kni­tren­de elek­tro­nik­s­ke ele­men­ter pas­ser per­fekt sam­men med King Creo­so­tes (a.k.a. Ken­ny Ander­son) var­me stem­me og guitar/banjo spil.

King Creo­so­te karak­te­ri­se­rer selv pla­den som et sound­tra­ck til en roman­ti­se­ret ver­sion af livet, som levet i en skotsk lands­by ved kysten. Bedøm selv om du får den­ne vibe:

King Creo­so­te & Jon Hopkins — Bubb­le by Domi­noRecordCo

Dia­mond Mine er et lil­le mester­værk i min bog, så jeg vil stærkt opfor­dre dig til at høre/købe hele album­met. Det kan blandt andet købes på iTu­nes og Domi­no Records.

 

Med kun 7 san­ge på pla­den er det kærkom­ment, at en ny EP for­ny­lig udkom. Den hed­der Hone­st Words.

2 af de tre san­ge, som løber i sam­me musi­kal­ske åre som Dia­mond Mine kan høres herunder.

King Creo­so­te & Jon Hopkins — Aur­ora Bor­ing Ali­as by Jon Hopkins

 

Bats In The Attic (Unra­vel­led) er et rework fra Dia­mond Mine:

 

Hone­st Words kan lige­le­des erhver­ves på iTu­nes og Domi­no Records.

Kan du lige­som mig ikke for nok af King Creo­so­te & Jon Hopkins, så hop over til NPR, hvor du kan strea­me mak­ker­par­rets Tiny Desk Con­cert med to uud­gi­ve­de san­ge i den sid­ste del.

 

King Creo­so­te & Jon Hopkins | Homepage

King Creo­so­te & Jon Hopkins | Facebook

Jon Hopkins | Homepage

Jon Hopkins | Soundcloud

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

3 Comments

 1. Rikke siger:

  Fan­ta­stisk com­bo! Album er erhver­vet, i min lom­me og i hoved­te­le­fo­ner­ne! tak­ker for referencen =)

 2. admin siger:

  Ja, det er kræs for ører­ne :) Har du set den­ne musikvideo?

  Den har noget vir­ke­lig stem­nings­fuld ani­ma­tion! Og det er jo noget du ved en ting eller to om ;)

 3. Henrik siger:

  Det er geni­alt det album; og de har også udgi­vet en Dia­mond Mine Jubilee Edition
  http://www.dominorecordco.com/artists/king-creosote-and-jon-hopkins/

  … lyt­te­de net­op til “Third Swan”, som er en smu­le mere tempofyldt.
  http://youtu.be/ilKaBckVkp4

  Good stuff ;)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!