Jetsi Kain — I’m In Control (Ice Cream Cathedral remix)

22 jul 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jet­si Kain er fra Køben­havn og er star­tet af de to ven­ner Jakob Bøcher Mül­ler og Fre­de­rik Gøtzs­che, der har lavet musik sam­men siden gymnaiset.

Inspi­re­ret af 60’ernes beat wave laver de san­ge ful­de af som­mer­stem­ning og posi­ti­ve vibes. Bil­le­der af azur­blåt havvand og hvi­de stran­de duk­ker auto­ma­tisk op på net­hin­den. For sit indre øre kan man næsten høre bli­de bøl­ge­skvulp og havets bru­sen. Ban­det deler træk med The Beat­les, The Beach Boys, Blur, Empi­re of the Sun samt dan­ske The Eclectic Moni­kers. At døm­me ud fra sing­len I’m In Con­trol  er lyden også ung­dom­me­lig og fuld af fine detaljer.

Jet­si Kain har teg­net kon­trakt med det pro­mi­nen­te dan­ske pla­de­sel­skab Tiger­spring og udkom­mer til efter­å­ret. Hold øje derude!

Tjek også den aku­sti­ske version:

 

Helt eks­klu­sivt har Musik Mig Blidt fået lov til at dele et remix, som Ice Cream Cat­hed­ral, nog­le andre Musik Mig Blidt ynd­lin­ge, har lavet af I’m In Con­trol. Det er et ret mini­ma­li­stisk take på ori­gi­na­len, som især i sid­ste halv­del har fået til­fø­jet en del rum­klang, ambi­en­ce og mani­p­u­le­ret vokal.

Jet­si Kain — I’m In Con­trol (Ice Cream Cat­hed­ral remix) (Right cli­ck to download)

I’m In Con­trol (Ice Cream Cat­hed­ral Remix) 2

 

Jet­si Kain | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!