Ice Cream Cathedral

25 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Den­nis Morton

Ice Cream Cat­hed­ral er en trio fra Køben­havn bestå­en­de af Anja Lahr­mann, Kri­sti­an Paul­sen og Anders Bach. Selv kal­der de deres musik for lo-fi ghost­pop. Måske refe­re­rer ban­det til de mere brug­te gen­re­be­teg­nel­ser witch hou­se eller haun­ted hou­se, men har valgt en anden beteg­nel­se, for­di deres lyd er mere varm, for­son­lig og intim. Deres lyd sen­der tan­ker­ne i ret­ning af Beach Hou­ses før­ste pla­der, hvil­ket er en god ting i min verden!

Debut-EP’en Straight Arcs er ind­spil­let og pro­du­ce­ret i et sove­kam­mer­stu­die, udgi­vet af ban­det selv på kas­set­tebånd og som ”name-your-price”-download på BandCamp. Den kan varmt anbe­fa­les! Her er mine favo­rit­ter fra EP’en:

Ice Cream Cat­hed­ral — A Down­stro­ke (Right cli­ck to download)

Ice Cream Cat­hed­ral — Straight Arcs EP — 02 A Downstroke

Ice Cream Cat­hed­ral — Walk-In-Clo­set (Right cli­ck to download)

Ice Cream Cat­hed­ral — Straight Arcs EP — 06 Walk-In-Closet

Ice Cream Cat­hed­ral — Tie The Gre­at Uncom­mon (Right cli­ck to download)

Ice Cream Cat­hed­ral — Straight Arcs EP — 05 Tie The Gre­at Uncommon

 

Som en slags jule­ga­ve uplo­a­de­de Ice Cream Cat­hed­ral i decem­ber en tin­dren­de smuk jule/vinter sang med mas­ser af rum­klang — næsten som om den er opta­get i en kirke.

Ice Cream Cat­hed­ral — Win­te­ry Minds (Right cli­ck to download)

Ice Cream Cat­hed­ral — Win­te­ry Minds

 

For tiden arbej­der Ice tri­eon på debut LP’en, og for nog­le dage siden udsend­te de sing­len ”Cor­nuco­pia”, som en smags­prø­ve her­fra. De insi­ste­ren­de elek­tro­ni­ske trom­mer er i mine ører det nye ele­ment i for­hold til EP’ens udtryk. Num­me­ret beskri­ver de selv som en blan­ding af 00’ernes crunk-musik i et sære­gent møde med både 60’ernes folk og 90’ernes shoegaze.

Ice Cream Cat­hed­ral — Cor­nuco­pia (Right cli­ck to download)

Ice Cream Cat­hed­ral — Cornucopia

 

Ice Cream Cat­hed­ral har i øvrigt var­met op for ame­ri­kan­ske nav­ne som Sle­ep ∞ Over , Pure X, Class Actress, High Pla­ces og Youth Lagoon. Så det er et band, der er på vej frem og som du sik­kert kom­mer til at høre mere til — også her på bloggen!

 

Oplev ban­det live føl­gen­de datoer:

13/4/12: Sup­port for Han­ne Huk­kel­berg (NO) på Atlas, Århus
14/4/12: Sup­port for Han­ne Huk­kel­berg (NO) på Huset i Magstræ­de, Køben­havn
20/4/12: Kla­ver­fa­brik­ken, Hil­le­rød
02/5/12: Sup­port for The Dø (FR/FIN) til på Beta, Køben­havn
12/5/12: Glo­balt For­år, Multihallen/Nørrebrohallen, Bra­ges­ga­de 5, København

 

Ice Cream Cat­hed­ral | Facebook

Ice Cream Cat­hed­ral | Soundcloud

Ice Cream Cat­hed­ral | Tumblr

Ice Cream Cat­hed­ral | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!