SLEEPOVER & Silver Pines

3 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Chris­ta Pala­zzo­lo og Sarah Brown fra Boy Fiend, som jeg skrev om for et par uger siden, er også to af med­lem­mer­ne i trio­en SLEEPOVER. Som nav­net anty­der, ynder de at dyr­ke det drøm­men­de og søv­ni­ge udtryk, jeg bare ikke kan få nok af.

SLEEPOVER — Outer Limits (Outer Limits 7″, 2010) (Right cli­ck to download)

Sle­ep Over — Outer Limits

SLEEPOVER — LaRo­se (Right cli­ck to download)

SleepOver_LaRose

Det tred­je med­lem fra SLEEPOVER, Ste­fa­nie Fran­ciot­ti, er med i anden kon­stal­la­tion ved navn Sil­ver Pines, der også klart kva­li­fi­ce­rer til at bli­ve mod­ta­get af dine kræs­ne ører. Beskri­vel­sen på deres last.fm pro­fil ram­mer deres lydu­ni­vers meget godt ind:

Haun­ting, slow-bur­ning and luscious­ly reverb-dren­ched with heavy psych amp fuzz under­scor­ing Ste­fa­nie Franciotti’s draw­led vocals.”

Sil­ver Pines — Pay­a­si­to (For­ces, 2010) (Right cli­ck to download)

04 Pay­a­si­to

Sil­ver Pines — Time­fat­her (For­ces, 2010) (Right cli­ck to download)

01 Time­fat­her

SLEEPOVER | Myspace

Sil­ver Pines | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!