Jeres yndlingssommersange

22 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

479868_449676231788512_1886406611_n

Vin­der­ne af Wimp-kon­kur­ren­cen, hvor der var 2x12 mdr Pre­mi­um abon­ne­ment på høj­kant blev Jens Bjørn Grelck og Kari­na Thor­lund Niel­sen, som beg­ge har mod­ta­get en vin­der­mail. Til­lyk­ke til begge!

Jeg bad jo alle del­ta­ge­re om at ind­sen­de deres ynd­lings­som­mer­san­ge på mail, så for en gangs skyld skal i ikke høre mine anbe­fa­lin­ger, men jeres egne. Jeg har nem­lig sam­let alle jeres som­me­rynd­lin­ge i en playliste.

Og det er et dej­ligt udvalg må jeg sige, alt mulig ros til jer kære læse­re og lyt­te­re! Vi bevæ­ger os både i den ende af som­mer­ska­la­en, man kun­ne kal­de “hæng ud med ven­ner­ne, mens du mis­ser mod en opstå­en­de eller ned­gå­en­de sol” og den mod­sat­te ende af ska­la­en, vi kun­ne kal­de for “dans som­mer­nat­ten lang i godt selskab”.

Som­mer­stem­ning here we go!

 

Masui — Sol

 

Futu­re Islands — Balance

 

Chris Kor­da — The Man Of The Future

11TheManOfTheFuture

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!