Hiatus & Shura

14 nov 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto­graf: Ser­gey Neamoscou

Hia­tus og san­ge­r­in­den Shu­ra, der også hver især er solo­ar­ti­ster, har for­e­net deres kræf­ter i et sam­ar­bej­de, der er alde­les hyp­no­ti­se­ren­de og magisk. Dub­step med dyb­de og følel­se kun­ne man uddy­ben­de kal­de det. I mine ører er der er noget varmt og trø­sten­de over Hia­tus & Shu­ra’s musik. Ind­til vide­re har de blot en EP til­gæn­ge­lig på deres Bandcamp og nog­le enkel­te num­re på deres respke­ti­ve Soundcloud profiler.

Et album skul­le være under­vejs, men ser er ikke ud til at være lige om hjør­net. Men de føl­gen­de tra­cks vid­ner om et sam­ar­bej­de, der skal bli­ve inter­es­sant at følge.

Hia­tus and Shu­ra: Fortu­ne’s Fool by Hia­tus

 

Hia­tus and Shu­ra: River by Hia­tus

 

 

 

På Hia­tus’ Soundcloud pro­fil lig­ger det smuk­ke num­mer Third. I den­ne ver­sion er det uden Shu­ras vokal, men du kan høre det med vokal på i den­ne BBC ses­sion, som også demon­stre­rer, at par­rets live ver­sio­ner ufat­te­ligt nok er end­nu mere magi­ske. Tun ind på ca. 1:43 og lyt selv. Third er tred­je og sid­ste nummer.

  Third by Hia­tus

 

Bliv lidt klo­ge­re på Hia­tus & Shu­ra i det­te interview:

 

Hør fle­re num­re på duo­ens Bandcamp og Soundcloud profil.

 

Hia­tus and Shu­ra | Bandcamp

Hia­tus and Shu­ra | Spotify

Hia­tus | Soundcloud

Shu­ra | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!