Goodie Bag #1

31 okt 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg opda­ger nær­mest dag­ligt inter­es­san­te tra­cks og kunst­ne­re, men jeg kan ikke nå at skri­ve om dem alle. Der­for har jeg bestemt mig for den­ne nye instal­la­tion på blog­gen, som jeg kal­der for Goo­die Bag. Som nav­net anty­der, vil den inde­hol­de en hånd­fuld tra­cks — både nye såvel som ældre, som jeg synes fortje­ner opmærksomhed.

Tidy Kid — Smell

(UR_015) Tidy Kid — 03 — Smell

Sådan skal en pop­sang skæ­res! Rime­lig rart remix fra Lightsover­La.

Stars — Dead Hearts (Lightsover­LA-Remix)

Stars — Dead Hearts (Lightsover­LA-Remix)

Next up har vi IMA Robot, der har Alex Ebert, måske bed­re kendt som “Edward Shar­pe” fra Edward Shar­pe and the Mag­ne­tic Zeros, som forsanger.

IMA Robot — Ruthless

02 Rut­h­less

Den­ne sang fra Foals nye­ste album er Epic! Elsker den måde den byg­ger op stil­le og roligt til klimaks.

Foals — Spa­nish Sahara

Foals — Spanish-Sahara

Jeg luk­ker og sluk­ker for den­ne før­ste omgang Goo­die Bag med et ynd­lings­num­mer fra Sia.

Sia — I Go To Sleep

Sia — I Go To Sleep

Tidy KidIMA RobotFoalsLightsover­LaStarsSia

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!