Gangplans

12 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Gang­plans er en duo fra Echo Park og Lake Arrowhe­ad, Cali­for­ni­en, der sam­ar­bej­der med loka­le og inter­na­tio­na­le kunst­ne­re om at ska­be ori­gi­na­le sange.

De plan­læg­ger at fri­gi­ve et sam­ar­bej­de ad gan­gen, efter eget udsagn ind­til de dør eller bli­ver gift! I beskri­vel­sen af dem selv skri­ver Gang­plans end­vi­de­re om dem selv i 3. per­son: “They also mana­ge a fan­ta­sy foot­ball team and ride bikes toget­her to the local far­mers mar­ket.” Noget tyder på, at de har en noget lem­fæl­dig omgang med virkeligheden!

Det til trods, er det nok alli­ge­vel sand­syn­ligt ‚at vi kom­mer til at høre mere fra Gang­plans, og hel­dig­vis for det, for før­ste skud på stam­men lover rig­tig godt for frem­ti­di­ge pro­duk­tio­ner. Num­me­ret er lavet i sam­ar­bej­de med Pan­dreas, der har leve­ret hoved­be­a­tet og den ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de Stef­fa­loo, der bidra­ger med vokal.

Glem alt om vin­te­r­en. Det her num­mer trans­por­te­rer dig i den grad til var­me­re himmelstrøg.

 

Gang­plans | Soundcloud

Gang­plans | Bandcamp

Gang­plans | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!