Pandreas — Pandreas EP

11 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Pan­dreas fra Nor­ge, som jeg tid­li­ge­re har haft i fokus, er nu ude med en offi­ci­el selv­be­tit­let EP via det lil­le noske pla­de­sel­skab Sel­lout! Music. Elek­tro­ni­ske arti­ster som Cari­bou, Four Tet, Gold Pan­da og The Field er tyde­li­ge refe­ren­cer, men Pan­dreas’ musik rum­mer en sær­lig nor­disk melankoli.

Udtryk­ket er samp­le-base­ret og veks­ler mel­lem det kystal­kla­re og atmos­fæ­ri­ske. Favo­rit­ten er den ris­len­de smuk­ke Fly­ge­s­park, som også var med i mit for­ri­ge ind­læg om Pan­dreas, men nu har fået et nyt mix:

 

Jagu­ar Shark har en lang sfæ­risk intro byg­get af kor­stem­mer og bim­len­de kir­ke­klok­ker. Bea­tet fader ind ved omkring 2.30 og star­ter en yderst chil­let omgang elek­tro­nisk musik med højt til loftet.

 

Tryk på lin­ket til Spo­ti­fy eller Wimp her­un­der for at høre EP’en i sin helhed.

 

Pan­dreas | Soundcloud

Pan­dreas | Facebook

Pan­dreas | Spotify

Pan­dreas | Wimp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!