For Nihon (Compilation to benefit Japanese relief efforts)

25 apr 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ægte­par­ret Keith og Hol­lie Ken­niff har været ini­ti­a­tiv­ta­ge­re til en fan­ta­stisk kom­pi­le­ring til støt­te for ofre­ne af jord­s­kæl­vet i Japan med en ræk­ke af de mest tone­an­gi­ven­de og talent­ful­de nav­ne inden­for ambient/eksperimental/neoklassisk musik.

Nav­ne som Ham­mo­ck, Peter Bro­de­ri­ck, Rhi­an She­e­han, Dustin O’Hall­or­an, Gold­mund, Heli­os, Keith Ken­niff, Ola­fur Arnalds, Nils Fra­hm, Jon Hopkins, Ulrich Sch­nauss, Bal­mor­hea, Max Rich­ter er alle kunst­ne­re, jeg beun­drer for deres kom­po­si­to­ri­ske evner og sans for melankoli.

For kun $20 får du 38 num­re, hvoraf de fle­ste er kom­po­ne­ret eks­klu­sivt til den­ne udgi­vel­se eller tid­li­ge­re uudgivet.

Alle ind­tæg­ter går direk­te til Japan Eart­hqua­ke Relief Fund der er opret­tet af New Yor­k’s Japan Society

Tjek et samp­le mix og et par num­re i fuld læng­de ud og se hele tra­ck­li­sten her­un­der. Kom­pi­la­tio­nen kan købes her. Den fås både som mp3, flac og snart som fysisk 2‑cd udgave.

For Nihon — com­pi­la­tion samp­ler to bene­fit the Japan eart­hqua­ke by Keith Ken­niff

Gold­mund — Nihon by Keith Ken­niff

Pla­ces Betwe­en by Rhi­an Sheehan

 

TRACKLIST

1. Rhi­an She­e­han — Pla­ces In Between
2. Arms and Sle­e­pers — Crash
3. aus — Daylight
4. Chri­sti­na Vantzou — Your Chan­ges Have Been Submitted
5. Dustin O’Hall­or­an Fea­turing Adam Wiltzie — Opus 43
6. Peter Bro­de­ri­ck — Qui­et Long Enough
7. Ryu­i­chi Saka­mo­to — Kizuna
8. Cokiyu — Volar
9. Clem Leek — A Light To Gui­de You
10. Biosp­he­re — Inner Ohm
11. Last Days — Hanami
12. Robin Gut­hrie & Harold Budd — We Enter The Night
13. Gold­mund — Nihon
14. Amman Abba­si — Frag­men­ted Earth
15. Ex Con­fu­sion — Chap­ter 5
16. Colin Ken­niff Fea­turing Hol­lie Ken­niff — Wind and Distance
17. Ham­mo­ck — Sora
18. Sawako — Lightlit
19. Deru — Days Then
20. Hol­lie Ken­niff — This Time Tomorrow
21. The Ame­ri­can Dol­lar — Near East
22. Joseph Mine­a­do — Roads
23. Bexar Bexar — Gold 1
24. Ametsub — Opening
25. Ola­fur Arnalds — Eda­laus II
26. Nils Fra­hm & Anne Mul­ler — Aussenseiter
27. Jon Hopkins — Aban­don Window
28. Rafa­el Anton Iris­ar­ri & Gold­mund — Dissolution
29. Heli­os — Sing The Same Song Twice
30. Ulrich Sch­nauss & Mark Peters — Balco­ny Sunset
31. Tay­l­or Deupree — For A Mor­ning When
32. Alva Noto — Is Otto Roes­sler Right?
33. Bal­mor­hea — Candor
34. Near The Parent­he­sis — This Too
35. Litt­le Phra­se — Time Is Golden
36. Ryan Teague — Even Space
37. Rob Simon­sen — 2.4 Metres
38. Max Rich­ter — Bach Mirror

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!