Far Away From Fiji — We Could Be Kings

30 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er lidt over et år siden, jeg begej­stret blog­ge­de om et par san­ge, som Far Away From Fiji hav­de lagt onli­ne. Nu begyn­der de ende­lig at røre på sig igen.

De føl­gen­de man­da­ge vil ban­det præ­sen­te­re nye san­ge og vido­er, som sene­re vil bli­ve sam­let på en gra­tis EP.

Før­ste nye skud på stam­men er We Could Be Kings. En nostal­gisk, melan­kolsk sag:

 

Hør/download de to ældre san­ge her:

Far Away From Fiji — Built Up Sce­ne­ry (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Built Up Scenery

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields

 

De tre til­gæn­ge­li­ge san­ge har alle fået til­hø­ren­de musikvideoer:

FAR AWAY FROM FIJIWE COULD BE KINGS from Far Away From Fiji on Vimeo.

FAR AWAY FROM FIJIBUILD UP SCENERY from Far Away From Fiji on Vimeo.

FAR AWAY FROM FIJICUTTING THROUGH FIELDS from Far Away From Fiji on Vimeo.

 

Skriv også alle­re­de nu den 11. marts i kalen­de­ren. Her vil  Far Away From Fiji nem­lig debu­te­re live som sup­port for Still Cor­ners på Lop­pen, Christiania.

 

Far Away From Fiji | Homepage

Far Away From Fiji | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!