Far Away From Fiji — We Are Here

14 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

End­nu en per­le fra Musik Mig Blidt ynd­lin­ge Far Away From Fiji er lan­det på nettet:

Far Away From Fiji — We Are Here

Far Away From Fiji — We Are Here

Musik­vi­deo­en består den­ne gang af sce­ner fra den dan­ske bør­ne-fami­lie­film “Gum­mi Tarzen” fra 1981. Noget tyder på at Far Away From­Fi­ji har en for­kær­lig­hed for tema­tik­ker, der knyt­ter sig til det at være barn og ople­ve ver­den fra bør­ne­høj­de, når man tager ban­dets musik­vi­deo­er til Mea­suring Time og We Could Be Kings i betragtning.

FAR AWAY FROM FIJIWE ARE HERE from Far Away From Fiji on Vimeo.

 

Far Away From Fiji | Homepage

Far Away From Fiji | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!