Edward Sharpe And The Magnetic Zeros — Here

12 jun 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Edward Shar­pe (Alex Ebert) og hans hip­pieslængs livs­be­kræf­ten­de sang Home, der udkom på debutal­bum­met Up from Below fra 2009, var efter min mening et af årets bed­ste og mest cha­me­ren­de som­mer­san­ge. Se evt. et gam­melt ind­læg her inde­hol­den­de en ret under­hol­den­de livesession!

Nu er Edward Shar­pe og hans ti discip­le på spil igen på pla­de nr. 2, der har fået den kor­te titel Here. Here er et mere hel­støbt album end Up from Below, som stak i lidt for man­ge ret­nin­ger. Here hol­der sig til det hyg­ge­li­ge, aku­sti­ske udtryk inde­for folk genren.

Det er mesten­dels halv­p­sy­ke­de­li­ske san­ge, der veks­ler mel­lem “fæl­les­sang om pej­sen i en træhyt­te i sko­ven” stem­ning til mere højtrå­ben­de, gospel­præ­ge­de udskej­el­ser. Tema­tisk kred­ser tek­ster­ne om Gud, kir­ken og for­skel­li­ge gra­der af “kær­lig­hed og kil­de­vand” i fin overenstem­mel­se med ban­dets kol­lek­ti­ve hip­pie image.

Her er åbnings­num­me­ret Man On Fire:

 

Her et bonous remix af Litt­le Day­light til gra­tis download:

 

Giv hele album­met et lyt. Mine per­son­li­ge favo­rit­ter er nok de hyg­ge­li­ge og var­me san­ge Mayla og Dear Belie­ver.

 

Vi slut­ter af med et læk­kert remix af hit­tet Home af remixkol­lek­ti­vet RAC:

 

Edward Shar­pe And The Mag­ne­tic Zeros | Homepage

Edward Shar­pe And The Mag­ne­tic Zeros | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!