Disa

10 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Disa-2013-Press-Photo-3

Disa er Tiger­springs nye­ste sig­ning, og det er en loven­de en af slagsen! Helt ukendt for Musik Mig Blidt er hun ikke, idet hun tid­li­ge­re har været i fokus i for­bin­del­se med pro­jek­tet Song For Wen­dy, hvor hun arbej­de­de sam­men med sin mand.

Nu er hun så gået solo i et mere dystert, elek­tro­nisk uni­vers. Før­stesing­len Sun er trods tit­lens var­me asso­ci­a­tio­ner en isnen­de kold, men smuk affæ­re, hvor Disas flot­te vokal er det ene­ste trø­sten­de ele­ment i et barskt land­skab af ishav og rå klip­pe­for­ma­tio­ner. Det er i hvert fald det indre bil­le­de, jeg får, når jeg lyt­ter til Sun.

Disa — Sun from Tiger­spring Records on Vimeo.

Inspira­tio­nen kom­mer iføl­ge hen­de selv fra den vil­de, skan­di­na­vi­ske natur men også fra andre nuti­di­ge og alter­na­ti­ve kunst­ne­re som Rahat Fateh Ali Khan, Bri­an Eno og Fever Ray. Også Kate Bush, Björk og Eliza­beth Fra­ser er kunst­ne­re, der nær­lig­gen­de at dra­ge sam­men­lig­nin­ger med.

Om sin musik siger Disa: ”Det er mit mål at lave musik, som jeg vir­ke­lig elsker, og som ikke er let at gen­re­be­stem­me. Musik der både har umid­del­ba­re kva­li­te­ter, men som også har man­ge lag, man kan dyk­ke ned I og udforske.”

Det er efter min mening lyk­ke­des på det­te før­ste udspil fra Disa.

 

Disa | Soundcloud
Disa | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!