Conner Youngblood — A Summer Song

15 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt dar­lin­gen Con­ner Young­blood er klar med en ny sang eller ret­te­re — ja du hav­de nok gæt­tet det ud fra over­skrif­ten — en som­mer­sang. Og hvil­ken sommersang!

Den­ne unge mul­ti­in­stru­men­ta­list ram­mer igen plet med aku­stisk gui­tar, bøl­gen­de kla­ver­spil, Con­ners tro­vær­di­ge stem­me, nøje afmå­l­te bre­aks og pud­si­ge elek­tro­ni­ske indslag. Jeg kan spe­ci­elt godt lide den måde, han bru­ger bre­aks på. Det pir­rer lyt­tesan­sen, når der ud af det blå kom­mer et kort ophold i flowet.

Con­ner Young­blood er des­u­den god til at vari­e­re med små detal­jer hist og her — et lil­le trip­le ekko på voka­len eksem­pel­vis. Af den grund hol­der san­gen til mas­ser af repeats.

Jeg kan alle­re­de se mig selv slen­tre rundt i de køben­havn­ske gader iført shorts og t‑shirt og nyn­ne med på Con­ner Young­bloods som­mer­sang. På repeat!


A Sum­mer Song by Con­ner Youngblood

Con­ner Young­blood | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!