Broken Twin

22 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Bro­ken Twin er en ung kvin­de­lig duo, der med få vir­ke­mid­ler har fået min opmærk­som­hed. Deres bor­ger­li­ge nav­ne er Maj­ke Voss Rom­me og Emi­lie Marie Kjær. Jep, de er dan­ske, hvis du skul­le være i tvivl.

Med et rela­tivt mini­malt set up af bas, kla­ver, gui­tar, vokal og percus­sion for­mår piger­ne med at røre mig med inder­li­ge melo­di­ske san­ge om ensom­hed, kær­lig­hed og om at bli­ve vok­sen. Tem­po­et er lang­somt og dvæ­len­de, og ste­m­in­gen ind­by­der til reflek­sion godt hjul­pet på vej af rum­klang små kni­tren­de elek­tro­ni­ske detaljer.

Det fore­kom­mer mig, at der er en sær­lig nor­disk melan­ko­li på spil, som er både fin og skrø­be­lig, og net­op der­for vir­ker stærkt.

Bro­ken Twin er lige nu ude med debut EP’en Hold On To Not­hing inde­hol­den­de fire skæ­rin­ger. Bri­an Batz fra Musik Mig Blidt ynd­lin­ge­ne Sle­ep Par­ty Peop­le og Scar­let Chi­ves har mik­set san­ge­ne og må nok have en del af æren for, at det lyder så smukt og ful­dendt, som det gør.

Det er ingen dår­li­ge num­re, men her er alli­ge­vel mine to favoritter:

 

Num­me­ret Bea­ches opfør­te duo­en live på Bre­men Tea­ter tid­li­ge­re i som­mer. Det lød sådan her:

 

Høre hele EP’en via onli­ne­ma­ga­si­net Under The Radar eller på på Spo­ti­fy eller Wimp, hvor den også er tilgængelig.

Her er EP’en via Spotify:

 

Den 5. decem­ber invi­te­rer Ide­al Bar inden­for til en aften, hvor inti­mi­tet, var­me og nyt dansk talent for­e­nes, når Bro­ken Twin spil­ler sam­men med sup­port-ban­det Temp­le, som også tid­li­ge­re har været fea­tu­red på Musik Mig Blidt. Læs mere på Vegas hjem­mesi­de.

 

Bro­ken Twin | Facebook

Bro­ken Twin | Spotify

Bro­ken Twin | Wimp

Bro­ken Twin | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

2 Comments

  1. Karoline siger:

    Det er sim­pelt­hen så fint så fint. Tak for anbe­fa­lin­gen, kend­te kun Out of Air. Jeg skal helt sik­kert høre dem på Ideal.

  2. admin siger:

    Vel­be­kom­me, synes også det er super fint :) Tror også selv jeg duk­ker op på Ide­al bar, er ret vild med beg­ge bands!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!