Azedia — Fall Below

24 aug 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Før­ste gang jeg stif­te­de bekendt­skab med Aze­dia var igen­nem hans Bon Iver remix. Fall Below er Aze­di­as før­ste ori­gi­na­le pro­duk­tion. Der er tale om en yderst læk­ker og til­ba­ge­læ­net affæ­re, hvor­for gen­re­be­teg­nel­sen chill­step er nær­lig­gen­de at tage i brug.

Num­me­ret bevæ­ger sig stil­le og roligt der­ud af med halv­mystisk X‑Files stem­ning, kæl­der­dyb bas og fine små Buri­al agti­ge steps ind­til omkring 04:10, hvor det kul­mi­ne­rer med stø­jen­de gui­tar rif­fs og et mere eks­plo­sivt udtryk.

Fall Below by AZEDIA

 

Aze­dia | Soundcloud

Aze­dia | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!