Bon Iver — Calgary remixes

26 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Jeg elsker Bon Iver. Der er så sinds­sygt meget sjæl i hans musik, og ikke mindst hans stem­me, at det er svært af fat­te. Hans nye album Bon Iver, Bon Iver ende­lig ude og kan varmt anbe­fa­les. Ikke helt så geni­al som den mester­li­ge debut For Emma, Fore­ver Ago, men det vil­le næsten også være for meget at for­lan­ge af den kære Justin Ver­non, som er Bon Ivers bor­ger­li­ge navn.

Her hand­ler det dog om en ræk­ke chil­le­de remixes af før­stesing­len Cal­gary fra det nye album. Ver­nons guds­benå­de­de fal­set er hel­dig­vis sta­dig til ste­de i dem alle.

AZEDIA har til­fø­jet en til­ba­ge­læ­net dub­step ryt­me, næn­somt kla­ver­spil og blø­de, drøm­men­de gui­tar rif­fs. Det byg­ger des­u­den læk­kert op til et kli­maks i den sid­ste halvdel:

Bon Iver — Cal­gary (AZEDIA remix) (Right cli­ck to download)

Cal­gary-AZE­DIA-Remix

Cil­lo har pak­ket num­me­ret ind i blø­de dub­be­de beats og mild ambience:

Bon Iver — Cal­gary (Cil­lo Remix) by Cil­lo

Thund­er­lust er i sam­me bold­ga­de, men en smu­le mere mar­kant i beatet:

Bon Iver — Cal­gary (Thund­er­lust Remix) by Thund­er­lust

 

Ori­gi­na­len har fået en fin musik­vi­deo, som du også bør tjekke: 

Bon Iver | Myspace

Cil­lo | Soundcloud

Thund­er­lust | Soundcloud

AZEDIA | Soundcloud


Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

2 Comments

  1. Tom siger:

    Smukt! :)

  2. Alf siger:

    .. Umid­del­bart kan Bon Iver’s ori­gi­nal ikke for­bed­res men jeg tro­e­de det sam­me om Foals — Spa­nish Saha­ra og den ord­ne­de Dead­boy. Håber at sidst­nævn­te kaster sig over Calgary.

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!