Avi Buffalo — The New Old One

7 jun 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Noget af det aller­før­ste jeg blog­ge­de om på Musik Mig Blidt var Avi Buf­fa­los debut-album, som jeg sta­dig synes er fan­ta­stisk. Fuld af gode ung­dom­me­lig som­mer­melan­ko­li og melodier.

Nu er der er langt om læn­ge nyt. Num­me­ret er et af ban­dets æld­ste san­ge, som bare aldrig er ble­vet ind­spil­let før nu. Den hed oprin­de­ligt The New One, men efter som den ikke er ny mere, er tit­len nu The New Old One. Smart! Desvær­re er san­gen ikke en sing­le fra et nyt album, men en dona­tion til en kom­pi­la­tion til for­del for et luk­nings­tru­et studie.

The New Old One besid­der ikke helt den melo­di­ske kraft og char­me som man­ge af san­ge­ne fra debutal­bum­met gør, men min­dre kan også gøre det:

 

Her kan du strea­me debutal­bum­met, hvis du har Spotify:

 

Avi Buf­fa­lo | Facebook

Avi Buf­fa­lo | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!