Yuck

21 aug 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Yuck er en Lon­don base­ret kvin­tet, som end­nu ikke har udgi­vet noget album, men ikke desto min­dre alle­re­de gør sig posi­tivt bemær­ket med en stri­be dej­li­ge sange.

Dem jeg har valgt her­un­der er nog­le af mine hid­ti­di­ge favo­rit­ter og er ret stil­fær­di­ge og enk­le i deres kom­po­si­tion sam­men­lig­net med nog­le af deres andre san­ge, der er mere stø­jen­de og progressive.

De spil­ler i øvrigt på Lop­pen den 10. november.

Yuck — Daughter

Yuck — Daughter

Yuck — Weakend

02 Wea­kend

Yuck — Automatic

Yuck-Auto­ma­tic

Yuck | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!