Young Magic

22 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Toner­ne fra Young Magic har fun­det vej til mine nys­ger­ri­ge ører — og det er jeg glad for! Det kan nem­lig meget nemt gå hen at bli­ve et af årets bed­ste fund.

Der er ikke meget info om Young Magic til­gæn­ge­ligt. Vi har at gøre med en Isaac  fra Austra­li­en, der er bosid­den­de i New York — det er sådan set det.

Men musik­ken taler jo også for sig selv — i det her til­fæl­de i magi­ske koder!

You With Air har et fæn­gen­de hårdt­slå­en­de beat, bøl­gen­de elek­tro­ni­ske toner og et fæl­leskabsind­by­den­de råb i omkvæ­det. I bag­grun­den kan du høre en opta­gel­se fra en lege­plads eller for­ly­stel­ses­park, som pas­ser glim­ren­de ind i den lege­sy­ge lyd. Et num­mer jeg sag­tens kun­ne fin­de på at sæt­te på i festsammenhænge!

Young Magic — You With Air (Right cli­ck to download)

Young_­Magi­c_-_You_Wit­h_Air

Sparkly er en mere til­ba­ge­læ­net sag, med blød vokal, uuhh uuhh kor, og krystal­klart klin­gen­de guitar.

Igen må jeg frem­hæ­ve de fine beats, der er kry­dret med en slags kæde ras­le lyd, som jeg er ret forel­sket i. Der bli­ver i det hele taget brugt et stort arse­nal af percus­sion instru­men­ter på meget effek­tiv vis.

Young Magic — Sparkly (Right cli­ck to download)

Young Magic — Sparkly.

Young Magic skul­le have et album klart sene­re på året, for­ment­lig til som­mer. Det kan meget vel bli­ve et geni­alt udspil, hvis de fort­sæt­ter den gode stil!

Young Magic | Myspace

Young Magic | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!