Wonderland

18 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

wonderland

Jeg har med inter­es­se holdt øje med Won­der­land, siden jeg til­ba­ge i marts lyt­te­de til en ræk­ke demo­er på ban­dets soundcloud. Siden har demo­er­ne løben­de gen­ne­gå­et ændrin­ger i udtryk og pro­duk­tion, ind­til nu hvor demoskilt­nin­gen er for­s­vun­det og der til­ba­ge står tre hel­støb­te og stær­ke sange.

Won­der­land frem­vi­ser en kom­bi­na­tion af drøm­men­de pop og alter­na­tiv rock. Selv lister ban­det The Rol­ling Sto­nes, The Vase­li­nes og The Pixies som inspira­tions­kil­der, men der­u­d­over synes man også at kun­ne spo­re brit­pop­pe­re som Oasis, Blur og Pulp i deres cat­chy pop-rock­e­de lyd — med halv­p­sy­ke­de­li­ske rock & roll tendenser.

Ban­det impo­ne­rer mig med deres vir­ke­ligt stær­ke melo­di­er, der får nær­mest ant­hem-agti­ge pro­por­tio­ner, især på Ala­ba­ma og til dels også  Her­e’s The Love.

Hvis san­ge­ne også impo­ne­rer dig, så kan du glæ­de dig til oktober/november, hvor Won­der­land for­ven­ter at have en udgi­vel­se klar.

Won­der­land — Alabama

Won­der­land — Her­e’s The Love

 

Aller­mest iøre­fal­den­de og i‑fa­re-for-at-få-på-hjer­nen er den fest­li­ge og ener­gi­ske Far Away, hvor den ikke får for lidt orgel og guitar!

Won­der­land — Far away

Tid­li­ge­re på året spil­le­de won­der­land på Dro­ne, og fra den­ne kon­cert kan du her få et ind­tryk af ban­det live:

Far Away’ by Won­der­land (LIVE, Dro­ne 2013) from WONDERLAND on Vimeo.

 

Won­der­land spil­ler på lør­dag på Hen­rys Dream Festi­val i Roskil­de og ellers kan man fan­ge ban­det den 30. august på Lop­pen, hvor de var­mer op for bla­ck Mar­ket Karma.

 

Won­der­land | Facebook
Won­der­land | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!