WNDRKND

19 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

WNDRKND

Hvad sker der her? En ny gen­re i form af dream-hip­hop? Ok, jeg ved ikke om det er en deci­de­ret ny ret­ning inden­for hip­hop — jeg er ikke så vel­be­van­dret i hip­hop­pens ver­den. Hvor­om alting er (elsker den ven­ding!), synes jeg det her lyder ret svedigt.

24-åri­ge WNDRKND (udta­les Wun­der­kind) er født op opvok­set i Brook­lyn, New York, men i øje­blik­ket bosat i Car­r­boro, North Caro­li­na. Han har sendt mig det­te num­mer, og det fan­ge­de min opmærk­som­hed med sin læk­kert søv­ni­ge og til­ba­ge­læ­net over­skud­s­ag­ti­ge flow.

WNDRKND — Balaclava

Num­me­ret Bala­cla­va omhand­ler i sit tek­stu­i­vers kri­mi­na­li­tet, ambi­tio­ner, skøn­hed, kor­rup­tion og liv og død. Intet min­dre. Bala­cla­va er før­ste tra­ck fra WNDRKND’s kom­men­de debut Gol­den Age Neoclas­si­cal, der udkom­mer den 28. janu­ar, 2014.

WNDRKND artwork

Fle­re eksemp­ler fra den­ne udgi­vel­se skul­le lan­de op til udgi­vel­sen. I mel­lem­ti­den kan du for­kæ­le dig selv med det for­før­en­de tra­ck Drea­m­ing, jeg fandt inde på WNDRKND’s soundcloud:

WNDRKND — Dreaming

 

WNDRKND | Soundcloud

WNDRKND | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!