Winter Villains

6 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Win­ter Vil­lains er et nyt band fra hoved­sta­den Car­diff i Wales. De spil­ler eks­pe­ri­men­te­ren­de orke­s­ter­mu­sik med en lang ræk­ke instru­men­ter, her­un­der en del stren­ge-instru­men­ter og fem san­ge­re, der ska­ber smuk­ke vokal­har­moni­er. Det er lidt i sam­me bold­ga­de som dan­ske Efter­klang (som i øvrigt lige har udgi­vet et uen­de­lig smukt album).

Der er noget even­tyr­ligt over deres lyd. Og ja — også noget vin­ter­melan­kolsk. Band­nav­nets før­ste halv­del er ikke gre­bet ud af den blå duft. Det er musik, der maler vin­ter­land­ska­ber for det indre øje. Det lyder fak­tisk nær­mest som en hyl­dest til vinteren.

Win­ter Vil­lains — Thorns

Win­ter Vil­lains — Thorns

 

Debutal­bum­met Febru­ary skul­le have været ude den 8. okto­ber, men her i sid­ste øje­blik har ban­det med­delt, at udgi­vel­sen er udsat til begyn­del­sen af 2013 og anty­der i med­del­el­sen, at det måske skyl­des, at de er ble­vet sam­let op af et stør­re pladeselskab.

Mens du ven­ter, kan du høre et par num­re mere via Ama­zing Tunes.

 

Win­ter Vil­lains | Bandcamp

Win­ter Vil­lains | Tum­blr blog

Win­ter Vil­lains | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!