Vind billetter til svenske Amason på Lille Vega

14 nov 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

amason

(Læs hvor­dan du kan være hel­dig at vin­de bil­let­ter læn­ge­re nede!)

Det sven­ske band Ama­son udgav den 27. janu­ar deres debutal­bum, Sky City, som i Musik Mig Blidt-land er én af de mest soli­de udgi­vel­ser i 2015. Ban­dets øre for den gode melo­di er uover­truf­fen, men album­mets pop­pe­de cat­chin­ess er uen­de­ligt mere char­me­ren­de og slidstærk end, hvad man ellers kan opstø­ve på de kom­merci­el­le radi­o­ka­na­ler — inkl. det meste der bli­ver spil­let på P3. Og det gæl­der vel og mær­ke album­met igen­nem fra start til slut.

Det er altid dej­ligt, når man kan give sin ufor­be­hold­ne anbe­fa­ling til et helt album og ikke bare 2–3 sing­ler eller den før­ste halv­del. Med Sky City er det i aller­hø­je­ste grad til­fæl­det. Album­met er gen­nem­ført i sit sen­sib­le intel­li­gen­te indi­epop/ro­ck-udtryk, var­me og luf­ti­ge arran­ge­men­ter og sam­ti­dig befri­en­de vari­e­ret i sin veks­len mel­lem kvin­de­vo­kal og man­de­vo­kal samt engelsk og svensk. Arran­ge­men­ter­ne er dej­ligt luf­ti­ge og var­me i udtrykket

 

Det er ikke andet end tre uger siden at en ny EPFlyg­p­lat­sen lan­de­de fra Ama­son, og den fort­sæt­ter den gode stil — den­ne gang med ude­luk­ken­de svensk lyrik.

Ama­son udgi­ves af det sven­ske kunst­ner-kol­lek­tiv INGRID, som er søsat af blandt andre Lyk­ke Li, Peter Bjorn and John og Pon­tus Wiin­berg, der er den ene halv­del af pro­du­cer­duo­en Mii­ke Snow. Ama­son selv består af erfar­ne kræf­ter: Pon­tus Wiin­berg fra Mii­ke Snow, bro­de­ren Pet­ter Win­n­berg, Aman­da Ber­man og Gustav Ejstes (Dun­gen) og Nils Törnqvist.

 

Konkurrence:

I sam­ar­bej­de med Vega udlod­der MMB 2x2 bil­let­ter til Ama­sons kon­cert på Lil­le Vega ons­dag den 25. novem­ber. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blot­te sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn sene­st den 22. novem­ber med over­skrif­ten “Ama­son”.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!