Vind billetter til SebastiAn på Rust

21 apr 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Sebestian rust

Fre­dag den 1.maj 2015 fester Distor­tion og Rust igen­nem med kyn­dig hjælp fra den fran­ske elek­tro­ni­ker Seba­sti­An, der læg­ger vej­en for­bi spil­le­ste­det på Nør­re­bro og spil­ler en nat­kon­cert. Hvis du skul­le være i tvivl står Seba­sti­An for fransk electro hou­se i abso­lut super­liga og med mas­ser af atti­tu­de. At den køben­havn­ske elek­tro­ni­ske festi­val Distor­tion er med­ar­ran­gør på arran­ge­men­tet giver god mening, for Sebea­sti­Ans musik kan net­op ken­des på sin brug af mød­be­skidt distor­tion, sprø­de gui­ta­rer og mas­ser af smæk på bea­tet! Det kan over­sæt­tes til et dan­se­gulv, hvor sexet læk­ker­hed og sve­dig vild­skab er de pri­mæ­re fællesnævnere!

Seba­sti­An har været til­knyt­tet det vel­renom­me­re­de pari­si­ske label Ed Ban­ger, der også huser nav­ne som Justi­ce, DJ Meh­di og Uffie, siden 2005. Her har han det sid­ste årti udgi­vet en god hånd­fuld ep’er, fuld­læng­de album­met Total fra 2011, været invol­ve­ret i filmso­und­tra­cks  og ikke mindst udgi­vet en per­leræk­ke sexe­de remixes for pro­mi­nen­te nav­ne som Daft Punk, M.I.A, Kelis, The Kills, Kavin­sky og Char­lot­te Gainsbourg.

Bil­let: https://billetto.dk/da/events/edbanger

FB event: https://www.facebook.com/events/861002260609092

Hør udvalg­te num­re fra hans bag­ka­ta­log herunder:

 

Vind billetter til koncert på Rust

I sam­ar­bejde med Rust udlod­der Musik Mig Blidt 1x2 bil­let­ter til det­te brag af en kon­cert. For at del­tage skal du blot sen­de en e‑mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len “Seba­sti­An på Rust”. Husk også at angi­ve dit ful­de navn. Lod­træk­nin­gen fin­der sted den 30. april kl. 12. Vin­deren får direk­te besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­ggjort i det­te indlæg.

Opda­te­ring: Vin­de­ren blev Sine Prim­da­hl. Tak til alle jer andre del­ta­ge­re og bed­re held næste gang!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!