Vind billetter til No3 Label Night

21 feb 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det rela­tivt nye pla­de­sel­skab No3 har på kort tid vist sig rele­van­te på den dan­ske musiks­ce­ne for alter­na­tiv musik med arti­ster i stald som Kill J, The Minds of 99, CHINAH og Ken­taur.

Fire af sel­ska­bets nye­ste arti­ster, som sta­dig må beteg­nes som upco­m­ing, kan du ople­ve til No3 Label Night i Absa­lon Kir­ken i Køben­havn, tirs­dag den 28 febru­ar kl. 20. (Face­boo­k­e­vent)

De fire arti­ster der bli­ver præ­sen­te­ret er: Moli­na, Noréll, Ea Kaya (debut­kon­cert) og Mads Lan­ge­lund (debut­kon­cert).

Hør eksemp­ler på musik­ken herunder:

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der 2x2 bil­let­ter til afte­nen. For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du like Musik Mig Blidt på Face­book og sen­de dit ful­de navn til mail@musikmigblidt.dk i en mail med over­skrif­ten “No3 Label Night”. Dead­li­ne for del­ta­gel­se er man­dag den 27/2 kl. 12, og de to vin­de­re får besked umid­del­bart derefter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!