Vind billetter til Newbees Festival 2011

10 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, 3 Comments »

New­be­es Festi­val 2011 står for døren, og Musik Mig Blidt udlover 2x2 par­tout bil­let­ter (gæste­li­sten beg­ge dage). For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du blot i en kom­men­tar til det­te ind­læg sva­re på hvor man­ge nav­ne, der spil­ler til festivalen.

Kon­kur­ren­cen løber til og med den 21. sep­tem­ber, hvor­ef­ter jeg træk­ker lod blandt de rig­ti­ge besva­rel­ser og kon­tak­ter vin­der­ne over e‑mail. Sæt i gang!

Det er tre år siden, at den før­ste omgang New­be­es Festi­val fandt sted, og festi­va­len har tid­li­ge­re været blandt de før­ste til at præ­sen­te­re nav­ne som The Rumour Said Fire, Gin­ger Ninja, Tre­e­fight for Sun­light og fle­re andre, som siden­hen har fået et stør­re eller min­dre gennembrud.

På festi­va­len spil­ler et udsnit af de arti­ster, arran­gø­rer­ne opfat­ter som det mest loven­de nye dan­ske musik anno sep­tem­ber 2011. Pro­gram­met ser i år såle­des ud:

 

FREDAG D. 23. SEPTEMBER

20.00: Doors open

20.30: BOHO DANCER (Folk)

21.30: ULIGE NUMRE (Pop/rock)

22.30: SHANGHAI (Pop)

23.35: LSD ON CIA (Rock)

00.35: ASBJØRN AND THE STRANGE EARS (Pop)

01.40: BOTTLED IN ENGLAND (Elek­tro­nisk, dubstep)

03.00: Doors close

LØRDAG D. 24. SEPTEMBER

20.00: Doors open

20.30: IN MEMOIRS (Pop)

21.25: THE ECHO VAMPER (Indie)

22.30: FASTPOHOLMEN (Rag­gae)

23.40: PEACEFULL JAMES (Hip­hop)

00.50: WAFANDE (Rag­gae)

01.50: ELOQ (Hiphop/elektronisk)

03.00: Doors close

 

New­be­es Festi­val løber af stab­len 23.–24. sep­tem­ber i Stakladen
(Stu­den­ter­hus Aarhus).

Bil­let­ter købes i døren til 40 kr. per aften.

Hjem­mesi­de: facebook.com/newbeesfestival

Event på Facebook:
facebook.com/event.php?eid=239170806121780

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

3 Comments

  1. mathilda siger:

    12!

  2. Nanna siger:

    2 x seks plus 10 minus 10= TOLV!

  3. Signe siger:

    12 :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!