Vind billetter til Man Without Country på BETA

19 maj 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

man without country

Man Wit­hout Coun­try giver kon­cert den 28. maj på BETA på Ama­ger (Opda­te­ring: Musik Mig Blidt favo­rit­ter­ne Swe­et Tem­pe­st er sup­port!), og det kan du vin­de 2x2 bil­let­ter til her på siden!

For at del­tage i lod­træk­nin­gen skal du blot sen­de en e‑mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len “Man Wit­hout Coun­try på BETA. Husk også at angi­ve dit ful­de navn. Lod­træk­nin­gen fin­der sted den 26. maj kl. 12. Vin­deren får direk­te besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­ggjort i det­te ind­læg. Opda­te­ring: Til­lyk­ke til Sabi­ne Ander­sen og Nana Lange!

Man Wit­hout Coun­try er en duo fra South Wales, der laver synt­h­ba­se­ret og atmos­fæ­risk electropop/electronica — ofte med dystre under­to­ner og med højt til lof­tet. Beslæg­te­de kunst­ne­re tæl­ler M83, Röyks­opp, I Bre­ak Hor­ses, Big Bla­ck Del­ta, Hooray For Earth og dan­ske Sple­en Uni­ted. Det før­ste debutal­bum Foe lan­de­de i 2012, og et par af num­re­ne fra den­ne pla­de hav­de jeg med på min play­li­ste “Elek­tro­ni­ske spids­fin­dig­he­der” som en del af Musik Mig Blidts inte­gre­re­de WiMP side. Sær­ligt num­re­ne Ice­berg, Ebb & Flow, Migrat­ing Clay Pigeon og deres eget hård­pum­pe­de remix af sam­me impo­ne­re­de mig dengang.

 

Deres andet album Maxi­mum Entro­py udkom i febru­ar måned. Album­met er sær­ligt stærkt i før­ste halv­del og byder blandt andet på de fede num­re Roma­nek og Laws Of Motion, der har gæste­vo­kal af Whi­te Sea aka Mor­gan Kib­by fra M83. Sidst­nævn­te er et af de smuk­ke­ste electro­pop-num­re, der ind­til vide­re er udkom­met i år!

 

Udover dis­se to num­re fra album­met vil jeg anbe­fa­le at lyt­te til Clay­ma­tion, Entro­py og Oil Spill:

 

Man Wit­hout Coun­try har des­u­den remixet et væld af sto­re etab­le­re­de indie-arti­ster som M83, Röyks­opp, Mii­ke Snow, Sus­an­ne Sund­før, Acti­ve Child, Moby og dan­ske Fal­lu­lah. Tjek stør­ste­delen af duo­ens remixes ud her:

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!