Vind billetter til Far Away From Fiji + JOHANN på Rust

7 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Rust-Far-Away-From-Fiji-Johann

Musik Mig Blidt udlod­der 2x2 bil­let­ter til dob­belt­kon­cert med Far Away From Fiji og JOHANN på Rust den 13. sep­tem­ber. For at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen skal du blot fin­de kom­men­te­re på opsla­get på Musik Mig Blidts face­book­si­de sene­st 12. sep­tem­ber: https://www.facebook.com/pages/Musik-Mig-Blidt/155613531152480

 

Far Way From Fiji har været omtalt mas­ser a gan­ge her på MMB for deres evne til at skri­ve smuk­ke, føl­som­me og ikke mindst nostal­gi­ske san­ge, med gode enk­le melodier.

 Far Away From Fiji — We Could Be Kings

 

 Far Away From Fiji — Built Up Scenery

 

Far Away From Fiji — Sirenia

På Far Away From Fijis hjem­mesi­de kan du gan­ske gra­tis down­lo­a­de ban­dets tre tid­li­ge­re EP’er. En fjer­de EP med 7 skæ­rin­ger skul­le udkom­me inden måne­den er omme.

 

johann

Foto: Jes­se Frohman

Bag JOHANN gem­mer sig Johann Kol­strup, bror til Mat­t­hi­as Kol­strup fra Dúné og Jep­pe Kol­strup, film­ma­ger og band­med­lem i Far Away From Fiji. Til­knyt­ni­gen til Dúné viser sig også live, hvor bl.a. Pio­trek Wasilevski og Ole Søren­sen fra Dúné spil­ler med.

JOHANN bevæ­ger sig mel­lem sin­ger songwri­ter-gen­ren og mere regu­lær pop/rock, og som inspira­tions­kil­der lister han så for­skel­li­ge kunst­ne­re som Joy Divi­sion, The Sto­ne Roses og Oasis.

Nog­le gan­ge er det lidt for pole­ret og pop­pet i udtryk­ket til min smag, men ingen tvivl om, at poten­ti­a­let er der. Her er mine favo­rit­ter fra Johanns soundcloud, som sam­ti­dig demon­stre­rer hans spændvidde.

JOHANN — This Is The End

JOHANN — Cat Cha­se Bird Shadow

JOHANN — St. James Infir­mary (Live Berlin)

 

Far Away From Fiji | Homepage
Far Away From Fiji | Facebook
Far Away From Fiji | Soundcloud
JOHANN | Homepage
JOHANN | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!