UNKLE — The Answer (Trentemøller Remix)

15 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Tren­te­møl­ler har end­nu engang bik­set et læk­kert remix sam­men. Den­ne gang bevæ­ger han sig mel­lem ambi­en­te klang­fla­der, sub­ti­le samp­les, en dyb synth bas, føl­somt kla­ver­spil og en per­fekt mik­set vokal.

Resul­ta­tet er efter­tænk­somt og stem­nings­mæt­tet på den bedst tæn­ke­li­ge måde.


UNKLE — The Answer (Tren­te­mol­ler Remix) by Schitz Popi­nov

Tren­te­møl­ler | Homepage

UNKLE | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!