Tusindfald

28 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tusindfald500

Foto: Karen Marie Kruuse

Tusind­fald udgav deres debut-EP Kys til­ba­ge i sep­tem­ber på det bri­ti­ske pla­de­sel­skab Inde­la­bel, og den har fået alt for lidt opmærk­som­hed her­hjem­me. Det ret­ter vi en smu­le op på nu!

Tusind­fald blev dan­net omkring den dan­ske pro­du­cer, sangskri­ver, lyd­de­sig­ner og stu­de­ren­de hos Sonic Col­le­ge i Hader­s­lev, Jes­per Lun­da­ger. Der­u­d­over består ban­det af Astrid Lund Østrup på vokal, Mik­kel Peder Fabri­ci­us på bas og Sofie Johan­ne Birch på back­ing­vo­kal. Udtryk­ket befin­der sig et lunt sted mel­lem sær­de­les dra­gen­de drøm­mepop og shoegaze.

Favo­rit­ten er nok den him­mel­stræ­ben­de Sol­strejf hvis enk­le lyrik, jeg kun kan til­slut­te mig: “Solstrejf/ hvor er du nu/ jeg sav­ner dig”.

Tusind­fald — Solstrejf

 

Eska­pis­me spil­ler en stor rol­le i Tusind­falds musik. Det er musik, hvor du kan drøm­me dig langt væk fra stress og jag. Den lidt lang­som­me­re og mere atmos­fæ­ri­ske Kys bur­de få dig til at føle dig tæt på vægt­løs og hvis du luk­ker øjne­ne, er det næsten som om du dri­ver afsted på en blød bomuldssky.

Tusind­fald — Kys

 

Det sam­me gør sig gæl­den­de på den instru­men­tale Under Over­fla­den.

Tusind­fald — Under Overfladen

Kys har i øvrigt fået en pas­sen­de drøm­men­de video, som er fil­met og instru­e­ret af ban­det selv.

 

Ep’en kan oså strea­mes på Spo­ti­fy eller WiMP:

  

 

Kys er også udkom­met på 10” vinyl med et eks­klu­sivt fjer­de num­mer …efter­la­der Spor I Luf­ten. Køb den her: http://www.piccadillyrecords.com/products/Tusindfald-KysEP-Indelabel-92529.html

 

Tusind­fald | Facebook
Tusind­fald | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!