Thulebasen

30 dec 2010 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Jeg har mod­ta­get den nye sing­le fra dan­ske Thu­le­ba­sen, der spil­ler psykedelisk/eksperimenterende rock. Det hug­gen­de gui­tar rif på Raga Gemi­ni giver ordent­lig smæk for skil­lin­gen, og voka­ler­ne får under­vejs til­fø­jet et syret ekko! Me like!

Sing­len, der hed­der Raga Gemi­ni er for­lø­ber for det kom­men­de album “Gate 5”, der udkom­mer på pla­de­sel­ska­ber­ne Escho (vinyl) og Tam­bour­hin­o­ce­ros (cd og down­lo­ad) den 7. febru­ar 2011.

Thu­le­ba­sen — Raga Gemini

02 — Thulebasen_-_Raga_Gemini_(single)_‑_01_-_Raga_Gemini

Ban­det har en meget umid­del­bar til­gang til det at lave musik, og de dyr­ker såle­des det impro­vi­se­re­de udtryk:

”Vores musik er sim­pel – før­ste gang vi stod på en sce­ne sam­men var også før­ste gang, vi nogen­sin­de spil­le­de sam­men. Musik­ken star­te­de som ren impro­vi­sa­tion, men er efter­hån­den ble­vet til regu­læ­re rock­s­an­ge. “Gate 5” er skre­vet og spil­let frem på sce­nen og er resul­ta­tet af lidt over 100 kon­cer­ter på to år, fem dage i stu­di­et, tre ugers miks­ning og gan­ske lang tid i prø­vel­ejr — det er vel vores bud på fremtidsrock.”

Thu­le­ba­sen | Myspace

Thu­le­ba­sen | Face­book

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

One Comment

  1. alexander siger:

    love love love

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!