These New Puritans

31 maj 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The­se New Puri­tans udgav album­met Hid­den i janu­ar i år, men jeg har først fået lyt­tet til det nu. Jeg har aldrig været begej­stret for for­san­ger Jack Bar­netts stem­me, jeg er fak­tisk i tvivl om han egent­lig kan syn­ge. På Hid­den bli­ver der ikke ændret ved den opfat­tel­se. Men det bri­ti­ske band kan alt­så et eller andet i for­hold den ryt­mi­ske del og lyde, som vir­ker sært dragende.

I til­fæl­de af, at i ikke har hørt det nye­ste fra ban­det, så kan i høre et par smags­prø­ver her. Før­ste tra­ck er Three- Thous­and, der mik­ser hip hop beat med sværd- og kæde­ras­le­ly­de og dyb bas­un bas som bund (lyder det som om). Det lyder nær­mest som et alter­na­tivt bud på en sørøverhymne.

The­se New Puri­tans — Three- Thousand

03 — Three-Thousand

Næste num­mer, jeg har valgt, er Atta­ck Music, som med sine insi­ste­ren­de trom­mer vit­ter­ligt lyder som et angreb på ens ører. The­se New Puri­tans benyt­ter sig her blandt andet af obo­er (som går igen på sto­re dele af album­met), kvin­de- og man­de­kor, børn på back­ing vokal, lyden af por­ce­læn, der bli­ver smadret samt end­nu en gang lyden af sværd der flæn­ser igen­nem den tom­me luft. Det er ori­gi­nalt og fun­ge­rer over­ra­sken­de godt!

The­se New Puri­tans — Atta­ck Music

05 — Atta­ck Music

Tjek des­u­den de to fine musik­vi­deo­er til Atta­ck Music og We Want War, der har det til­fæl­les, at de beg­ge er i ultra slo­w­mo­tion og har fokus på men­ne­ske­krop­pens æste­ti­ske kvaliteter.

Husk at væl­ge 720p (HD) for bed­ste kvalitet.

The­se New Puri­tans | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!