The Youth — Just Like Christmas (Low)

24 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The Youth skri­ver i en pres­se­med­del­se, at de er fast beslut­te­de på at prø­ve at få 60’ernes blu­es­præ­ge­de gara­gero­ck til­ba­ge på tee­na­ge værel­ser­ne. På det­te cover af  Low’s “Just Like Christ­mas” gør de en så god figur, at det ikke er usand­syn­ligt, at de kan nå  i land med den ambition.

 

Ban­det har rum­ste­ret i under­grun­den en rum tid og for­søgt at fin­de frem til deres udtryk.

Efter en tur­bu­lent pad­len mel­lem for­skel­li­ge gen­rer — bl.a. den elek­tro­ni­ske musik, er The Yout­hs ende­li­ge udtryk nu ble­vet etab­le­ret, bl.a. hjul­pet godt på vej af nog­le pri­mæ­re ældre inspira­tions­kil­der som 13th Floor Ele­va­tors, The Remains , Kit and the Out­laws, The Vel­vet Underground,Floyd Dakil and the Pit­men og ikke mindst The Beat­les. Også nye­re kunst­ne­re som The Stro­kes, Oasis og The Whi­te Stripes har har haft ind­fly­del­se på ban­dets lyd.

The Youth har det sene­ste år arbej­det inten­sivt på at skri­ve, ind­spil­le og pro­du­ce­re num­re til deres kom­men­de debut­pla­de, så for­hå­bent­lig får vi i det nye år at se, om de kan ero­bre tee­na­ge­hjer­ter­ne derude.

Her fra Musik Mig Blidt ønsker jeg dig, kære læser, en rig­tig glæ­de­lig jul!

 

The Youth | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!