The White Album — Kings and Aces

9 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The White Album

VICE Den­mark og WiMP er end­nu engang klar med en video fra deres lækre ses­sion-serie, hvor 20 gode dan­ske kunst­ne­re i løbet af 2014, upco­m­ing såvel som mere etab­le­re­de, udvæl­ges til en ræk­ke live­ses­sions pri­mært i Køben­havn (sene­st er Aar­hus også inklu­de­ret). Den­ne gang er det de langskæg­ge­de her­rer fra The Whi­te Album, som er ble­vet fore­vi­get onli­ne med en live­op­før­sel af deres net­op udkom­ne sing­le Kings And Aces på baren Foder­bræt­tet i København.

Kings And Aces er en skøn efter­tænk­som folk/pop sang med en varm lyd­sig­na­tur, der lover godt for debutal­bum­met The Qui­et Strum, der udkom­mer den 15. september.

 

Her er den offi­ci­el­le musikvideo:

 

Næste VICE x WiMP ses­sion er — for før­ste gang i Aar­hus. To af de bands i Dan­mark med mest poten­ti­a­le over­ho­ve­det spil­ler — Qui­ck Qui­ck Obey og Lowly. Det fore­går i for­bin­del­se med Mejl­ga­de For Mang­fol­dig­heds “Vi tager festen til­ba­ge” arran­ge­ment i Film­by­en i Aar­hus den 13. sep­tem­ber, kl. 22.

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/720683371336737/?fref=ts

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!