The Tallest Man on Earth

4 maj 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En mand og en gui­tar — et setup vi har hørt tusind gan­ge før og som der efter­hån­den er langt i mel­lem for alvor er interessant.

Sven­ske Kri­sti­an Mats­son aka  The Tal­lest Man on Earth skil­ler sig imid­ler­tid ud fra mæng­den med sin insi­ste­ren­de og let skin­gre røst og fine fin­ger­spil. En tyde­lig inpira­tions­kil­de er Bob Dylan, men der er ingen tvivl om at Kri­sti­an Mats­son er sin helt egen trubadur.

Han har net­op udgi­vet sit andet album The Wild Hunt, hvor dis­se to skøn­ne san­ge er fra.

The Tal­lest Man on Earth — King of Spain (The Wild Hunt, 2010)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/06-King-of-Spain.mp3|titles=06 King of Spain]

The Tal­lest Man on Earth — The Wild Hunt (The Wild Hunt, 20010)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/01-The-Wild-Hunt.mp3|titles=01 The Wild Hunt]

Her også en lil­le smags­prø­ve fra debu­ten Shal­low Gra­ve fra 2008.

The Tal­lest Man on Earth — The Gard­ner (Shal­low Gra­ve, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/The-Gardner.mp3|titles=The Gard­ner]

Den­ne ses­sion er også et kig/lyt værd. Den fore­går for det meste i en kæl­der, hvis rum­klang klæ­der sangene.

Secret Gar­den Video Seri­es: The Tal­lest Man on Earth from hoove­sonthe­turf (sara­ha­na) on Vimeo.

The Tal­lest Man on Earth | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!