The Chairman — Don’t Call Me The Chairman

3 mar 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

khali-may543454343434

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

The Chair­man er efter eget udsagn et dansk eks­pe­ri­men­te­ren­de cham­ber-pop pro­jekt, dan­net i 2013 af sangskri­ver Lucas Berner.

Og hvad lig­ger der så i beteg­nel­sen eks­pe­ri­men­te­ren­de cham­ber-pop? Jo, på før­stesing­len Don’t Call Me The Chair­man bety­der det i hvert fald mani­p­u­le­re­de tea­tral­ske voka­ler, en bund af tyk bas og bastan­te trom­mer og nøje dose­re­de elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler. Slut­re­sul­ta­tet er et inter­es­sant bud på en fusion mel­lem pop og avant­gar­de. Bru­gen af klok­ker fun­ge­rer des­u­den godt som lege­sygt ele­ment, men de vir­ker dog en smu­le for skin­gre i mine ører. De ram­mer sim­pelt­hen nog­le fre­kven­ser som gør ondt, hvil­ket går lidt ud over helhedsindtrykket.

Bort­set fra det­te, viser The Chair­man gode tak­ter, og det bli­ver spæn­den­de at føl­ge pro­jek­tet fremover.

The Chair­man — Don’t Call Me The Chairman

 

The Chair­man kan fan­ges gra­tis til en showca­se tors­dag den 6. martsKB18 i Køben­havn. Link til event på Face­book: https://www.facebook.com/events/1444175382482906/

 

The Chair­man | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!