The Beardy Durfs til Roskilde festival 2012

26 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt har fået æren af, at offent­lig­gø­re to nav­ne til Pavi­li­on Juni­or, Roskil­de Festi­val 2012.

Det før­ste navn jeg kan løf­te slø­ret for er (Ind­sæt trommehvirvel…):

The Bear­dy Durfs

The Bear­dy Dur­fs pas­ser hver­ken til Musik Mig Blidt eller Musik Mig Hårdt kate­go­ri­en. Men de vil­le pas­se per­fekt til en kate­go­ri, der hed Musik Mig Stø­jen­de! Jep, vi har at gøre med et band, der vil ram­me dig med en mur af støj. En mur af støj-punk for at være mere præcis.

Det pop­pe­de og melo­di­ske skin­ner dog igen­nem, og muren er alt­så ikke totalt mas­siv, når man lyt­ter nær­me­re efter. Inpira­tions­kil­der­ne tæl­ler Bri­an Wil­son, Neil Young og Phil Spector.

The Bear­dy Dur­fs er stort set ukend­te på den dan­ske musiks­ce­ne. Ban­det består af to fyre fra Køben­havn, der skri­ver, ind­spil­ler og mixer al deres musik selv. Den smadre­de lo-fi æste­tik ska­ber duo­en med modi­fi­ce­re­de peda­ler, hjem­mela­ve­de for­stær­ke­re, smadre­de gui­ta­rer og et trom­me­sæt fra det tid­li­ge­re Øst­tys­kland, som i den grad har set bed­re dage.

Tryk play her­un­der for at bli­ve klo­ge­re på, hvad jeg snak­ker om:

 

Der er fle­re num­re til­gæn­ge­li­ge på The Bear­dy Dur­fs’ Soundcloud profil.

 

The Bear­dy Dur­fs | Soundcloud

The Bear­dy Dur­fs | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!