The Acid

20 aug 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The Acid

The Acid er Ry Cum­ing (Ry X) nye­ste pro­jekt og er et electro­ni­ca-pro­jekt med Ste­ve Nale­pa og Adam Fre­eland. Gren­rer som dub, dan­ce, R&B og dro­nemu­sik blan­des gnid­nings­frit til en mini­ma­li­stisk, lav­mælt men utro­lig stem­nings­fuld affæ­re, der hol­der til man­ge afspil­nin­ger! The Acid bør lyt­tes til mel­lem skum­ring og mid­nat, da musik­ken emmer af mose­ko­netå­get mør­ke med små glimt til stjer­ner­ne. I kraft af Cum­ings ofte dob­belt­lag­ret og af og til let­ma­ni­p­u­le­re­de vokal er der også en god chan­ce for, at du bli­ver ramt af isnen­de mysti­ske vibra­tio­ner under­vejs i lyt­nin­gen. Deres video­er er des­u­den et kig værd — de er ekstremt velud­før­te og ful­de af bil­le­der, du ikke bli­ver træt af at kig­ge på.

Debutal­bum­met Limi­nal udkom i juli og bur­de appel­le­re til dig der­u­de der kan lide både Bon Iver, James Bla­ke, Sohn og Lulu Rouge.

 

 

 

  

 

Jeg gad vir­ke­lig godt ople­ve trio­en live, men desvær­re er der ikke pt udsigt til at de lig­ger vej­en for­bi Dan­mark på deres Euro­pa­tur­né. I det mind­ste kan vi sta­dig nyde dis­se to fan­ta­sti­ske livesessions:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!