Tetris = Therapy

24 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Har Tetris en tera­pe­u­tisk effekt? Det er i hvert fald, hvad nav­net på ban­det Tetris =The­ra­py anty­der. Tetris = The­ra­py er tre fyre i star­ten af 20’erne fra det jyske, nær­me­re bestemt Jel­ling — nu bosid­den­de i København.

Ban­dets udtryk er en blan­ding mel­lem elek­tro­nisk pop og rock, der veks­ler mel­lem det drøm­men­de, inten­se og atmosfæriske.

En ny EP med tit­len The Tem­pe­ran­ce er fra dags dato til­gæn­ge­lig fra ban­dets Bandcamp. Jeg er især vild med åbnings­num­me­ret Blast Off og tra­ck num­mer 4, Uncon­ven­tio­nal Copen­ha­gen. Front­mand Kas­per Husteds vokal min­der en smu­le om Ben Gib­bards fra Death Cab For Cutie/The Postal Ser­vi­ce og de elek­tro­ni­ske ele­men­ter i musik­ken væk­ker lige­le­des min­der om sidst­nævn­te. Tjek de to num­re ud her:

 

Ban­det har eksi­ste­ret siden 2007. I 2010 udgav den hjem­me­pro­du­ce­re­de Acquain­tan­ces, som for en debut er ret kompetent.

Sing­len Sea­si­ck fra den­ne udgi­vel­se er også at fin­de i en sfæ­risk remixet udga­ve på den nye EP. Remixet er af Jes­per Lun­da­ger.

 

Her er den originale:

 

Et par andre høj­de­punk­ter fra Acquain­tan­ces:

 

Hør mere  Tetris = The­ra­py på ban­dets Bandcamp.

 

Tetris = The­ra­py | Facebook

Tetris = The­ra­py | Homepage

Tetris = The­ra­py | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!