Posts Tagged ‘Mount Rushmore Safari’

6 jan
2012

Mount Rushmore Safari

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri er et sprit­nyt navn fra Køben­havns under­grund. Ban­det, der blev dan­net i star­ten af 2011, spil­ler ener­gisk indie-rock med [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!