Posts Tagged ‘chill wave’

17 jan
2012

Keith Canisius

Køben­havn­ske Keith Cani­si­us, der også slår sine fol­der i ban­det The Holy drea­mers, blan­der dream­pop, sho­e­ga­ze og ambi­en­te lyde på [&hellip

15 jul
2011

Porcelain Raft — A Dream I Had + Daytrotter Session

(Pic­tu­re by Micha­ela Knizova) Musik Mig Blidt ynd­lin­gen Por­celain Raft aka Mau­ro Remid­di er end­nu engang klar med små melan­kol­ske [&hellip

20 jan
2011

Boy Friend

Boy Fri­end er Chris­ta Pala­zzo­lo and Sarah Brown fra Austin, Texas i USA, og sam­men laver de sfæ­risk dream pop [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!