Porcelain Raft — A Dream I Had + Daytrotter Session

15 jul 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

(Pic­tu­re by Micha­ela Knizova)

Musik Mig Blidt ynd­lin­gen Por­celain Raft aka Mau­ro Remid­di er end­nu engang klar med små melan­kol­ske per­ler. A Dream I Had er en ældre sang. Lyt/download her:

Por­celain Raft — A Dream I Had (Right cli­ck to download)

Por­celain-Raft-A-Dream-I-Had

I øje­blik­ket er Por­celain Raft ved at læg­ge sid­ste hånd på sit før­ste reel­le album. I mel­lem­ti­den kan du for­nø­je dig med en hånd­fuld nye subli­mi­te­ter. De to sid­ste er live­ind­spil­nin­ger fra Por­celain Rafts Day­t­rot­ter Ses­sion fra juni. 

“Ama­t­eur’s Fee­ling” by Por­celain Raft by DOJAGSC

 

Por­celain Raft — Back­words (Day­t­rot­ter ses­sion ver­sion) (Right cli­ck to download)

003-Back­words

Por­celain Raft — Sha­pe­less & Gone (Day­t­rot­ter ses­sion ver­sion) (Right cli­ck to download)

002-Sha­pe­less & Gone
Por­celain Raft | Website

Por­celain Raft | Bandcamp

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!