System — B

2 okt 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

System (Tid­li­ge­re Futu­re 3) består af Tho­mas Knak (aka Opi­a­te) Anders Rem­mer (aka Dub Tra­ctor) and Jes­per Skaa­ning (aka Acustic). De udgi­ver pla­den B den 4. okto­ber, og der er tale om halv­dystert stem­nings­mæt­tet electro­ni­ca af høj kva­li­tet. Bevis: Lyt til DRK.

System — DRK

System — DRK

Gaf­fa TV kan du se trio­en udfø­re num­me­ret live.

Du kan bestil­le pla­den her og høre bid­der af alle numrene.

Sidst vi hør­te fra de tre var i 2008 under nav­net Peop­le Press Play, hvor de slog pjal­ter­ne sam­men med Ghost Socie­ty-san­ge­r­in­den Sara Save­ry. Her var det en mere pop­pet til­gang til det elek­tro­ni­ske uni­vers som så dagens lys med geni­a­li­te­ter som The­se Days og Han­ging On.

Peop­le Press Play — The­se Days

Peop­le Press Play — 03 — the­se days

Peop­le Press Play — The­se Days (Lulu Rou­ge Remix)

Peop­le Press Play — The­se Days _Lulu Rou­ge Remix_

Peop­le Press Play — Han­ging on

Peop­le Press Play — Han­ging on

Bonus:

Dub Tra­ctor — And You Are Back

01-dub­_tra­ctor-and_y­ou_a­re_­ba­ck-kou­a­la

System | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!