Sweeet Jesus 17

17 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Sweet Jesus 17 2

Band­kol­lek­ti­vet Oh!My huser ban­de­ne Cape Cana­ve­ral, Vir­gin Sui­ci­de, Octo­ber Dan­ce og ikke mindst Ice Cream Cat­hed­ral. I tråd med kol­lek­ti­vets ånd om at udnyt­te hin­an­dens kræf­ter har Ter­kel Røj­le fra Cape Cana­ve­ral og Vir­gin Sui­ci­de, Kri­sti­an Bøn­løk­ke fra Vir­gin Sui­ci­de og Kri­sti­an Paul­sen fra Ice Cream Cat­hed­ral sam­men star­tet ban­det Swe­et Jesus 17 og net­op har udgi­vet en selv­be­tit­let EP.

Og hvil­ken for­fri­sken­de start for den­ne nye kon­stel­la­tion! EP’en består af fire num­re med en lige­frem gara­gepop­pet — og rock­et ener­gi. Det er nog­le meget fæn­gen­de og ube­kym­re­de melo­di­er som Swe­et Jesus 17 har tryl­let frem, og sel­ve pro­duk­tio­nen er nostal­gisk lo-fi orga­nisk og halvs­kram­let. Dej­ligt! Mit gæt er, at dren­ge­ne har brugt ana­lo­ge spo­lebånd­op­ta­ge­re eller i hvert fald en eller anden form for vin­ta­ge udstyr (jeg er ikke eks­pert på områ­det) for at opnå den­ne nostal­gi­ske, varmt lyd.

Jeg ved ikke om det er den let­te, ube­kym­ret­hed som san­ge­ne emmer af, der gør udsla­get, men der også noget ube­stem­me­ligt ung­om­me­ligt over EP’ens ibo­en­de stemning.

De to før­ste to san­ge inde­hol­der en sprød, halv­hæs vokal, mens de reste­ren­de to dri­ves af en sød­me­fuld fal­set, som især på Cal­ling You (all night long) min­der en del om Oh No Ono. Jeg er ikke klar over, om dis­se to for­skel­li­ge voka­le udtryk er af sam­me eller for­skel­li­ge san­ge­re, men beg­ge udtryk fun­ge­rer i hvert fald upåklageligt!

Sam­let set er resul­ta­tet meget nemt at hol­de af! Lad os håbe, det­te ikke er det sid­ste vi hører fra Swe­et Jesus 17!

 

Swe­et Jesus 17 | Bandcamp
Swe­et Jesus 17 | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!