Stemningsbilleder fra Musik Mig Blidt-aften i Vanløse

18 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musikmigblidt_A3-page-001

I fre­dags kura­te­re­de Musik Mig Blidt for før­ste gang en kon­certaf­ten på Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, et super­fedt og hyg­ge­ligt spil­le­sted, som fortje­ner meget mere opmærk­som­hed fra det køben­havn­ske musik­pu­bli­kum, end det er min for­nem­mel­se de får. Måske er det for­di Van­lø­se klin­ger som lidt langt væk for den gen­nem­snit­li­ge Køben­hav­ner. I rea­li­te­ten lig­ger Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se kun 10 min med metro fra Nør­report. Du står bare af ved Van­lø­se metro­sta­tion, som Kul­tur­sta­tio­nen lig­ger klods op af!

Anyway. Stem­nin­gen var i top, ban­de­ne spil­le­de nog­le super fine kon­cer­ter og lyden var i abso­lut top (noget der desvær­re langt fra altid er en selv­føl­ge, hvis du spør­ger mig).

Alle­re­de nu kan jeg afslø­re, at der kom­mer en ny Musik Mig Blidt-aften til for­å­ret. Mere om det sene­re!

I mel­lem­ti­den kan du nyde nog­le fotos fra i fre­dags knip­set af dyg­ti­ge Andreas Omvik. Tak til Jens-Ulrik Kle­e­mey­erMíl­ford og alle der kom og gjor­de afte­nen til noget sær­ligt!

1443-musikmigblidt-022 1443-musikmigblidt-082 1443-musikmigblidt-124 1443-musikmigblidt-226

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!