Spleen United — My love (Justin Timberlake cover)

2 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Pro­gram­met “Smag” på P3 udfor­dre­de i sid­ste uge Sple­en Uni­ted til at for­tol­ke et kæm­pe pop­hit. En udfor­dring ban­det tak­ke­de ja til. I en bru­ger­af­stem­ning løb Justin Tim­ber­la­kes “My Love” af med sej­ren og efter to dage i stu­di­et lå Sple­en Uni­teds for­tolk­ning klar.

Og det er de slup­pet ret godt fra! Pak­ket ind i 80’er synt­hs har grup­pen kre­e­ret en cool, chil­let udga­ve af hittet.

Lyt/download:

Sple­en Uni­ted — My Love (Justin Tim­ber­la­ke Cover) (Right cli­ck to download)

Sple­en Uni­ted — My love (Justin Tim­ber­la­ke cover)

 

Sple­en Uni­ted er i øvrigt pr. 30. janu­ar ude med deres 3. stu­di­e­al­bum School Of Eup­ho­ria, hvor­på sing­len Days Of Thund­er fin­des:

 

Sple­en Uni­ted | Homepage

Sple­en Uni­ted | Facebook

Sple­en Uni­ted | iTunes

Sple­en Uni­ted | Spotify

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!