Sommerplayliste 2014

21 jul 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

summer-tumblr-1

Som­me­ren er på sit høje­ste, og der­for giver det god mening at sæt­te musik på, som emmer af den­ne lækre års­tid! I mit hoved er som­mer lig med gro­ovy bas­gan­ge, lyse, ekso­ti­ske toner, brug  af calyp­so og ukule­le, asso­ci­a­tio­ner til græn­se­løs dag­drøm­me­ri, glim­ten­de kon­densvand­per­ler på en iskold dåseøl, dase­ri på stran­den, pic­nic i Køben­havs par­ker, og det sær­li­ge gyld­ne skær og lan­ge skyg­ger solen kaster over os i de sene aftentimer.

Jeg håber, du synes at musik­ken lyder af alt det­te, når du har hørt play­li­sten til ende!

Trackliste: 

01. Gold Is For The Gol­den Team — Be Together
02. The Rebel Light — Juke­box Dream
03. Jamie xx — Far Nearer
04. Empi­re Of The Sun — Wal­king On A Dream (Dai­go Re-Bake)
05. Fre­edom Fry — With The New Crowd
06. Out­si­des — Just Curious
07. Brett — Golden
08. Jung­le —  Busy Earnin’
09. Wil­li­am Ony­ea­bor vs. Hot Chip — Ato­mic Bomb
10. WOODS — Tam­bouri­ne Light
11. Yumi Zou­ma — It Feels Good To Be Aro­und You (feat. Air France)
12. Fre­edom Fry — Home
13. Wild Par­ty — When I Get Older (Big Wild Remix)
14. Sun Angels — A Drink Befo­re The War
15. Mt. Si. — Oh
16. Chor­das­hi­an — Skyscra­per Souls Feat. Fre­edom Fry
17. Inspi­red & the Sle­ep — Pool Guard
18. Gör­kem Han Jr. — Ocean
19. Ste­ve Mil­ler Band — Fly Like An Eag­le (Karim Dub Edit)
20. Spa­zzkid — At Fault (feat. The­re Is A Fox)
21. Fre­edom Fry — Sum­mer In The City
22. Man­fzed Kidd — Lights
23. TV Girl — Birds Dont Sing
24. Thum­pers – Unkin­der (A Toug­her Love)
25. Rich Auco­in — Are You Experiencing
26. Bla­ck­bird Bla­ck­bird — Tan­ge­r­i­ne Sky (I Love You The Most)

 

Hvis du har lyst til at for­nø­je dig med mere som­mer­mu­sik, så har jeg også en pæn stor som­mer­play­li­ste lig­gen­de på Spo­ti­fy og WiMP. Her fin­der du nog­le af num­re­ne ovenover (ikke alle er på strea­m­ingtje­ne­ster­ne) og en mas­se fle­re. Der er ikke man­ge klas­si­ke­re — for ikke at sige nær­mest ingen, men til gen­gæld er der mas­ser af nye­re rela­tivt ukend­te som­mer­lækre tra­cks! Listen bli­ver løben­de udbygget.

  

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!